O Škodově paláci musí rozhodnout zastupitelstvo

13. 04. 2015
O Škodově paláci musí rozhodnout zastupitelstvo

V úterý se koná mimořádné zasedání pražského zastupitelstva. Jeho jediným navrženým bodem je hlasování o odvolání primátorky Adriany Krnáčové. Zastupitelský klub Pirátů navrhuje rozšířit program zasedání o další bod. Piráti chtějí, aby si zastupitelstvo vyhradilo rozhodovat o majetkoprávních úkonech, na jejichž základě má Praze vzniknout závazek nad 50 milionů Kč. Nemohla by se tak opakovat situace, kdy o pronájmu Škodova paláce na 20 let v celkové hodnotě 4,5 miliardy Kč rozhodla pouze Rada města.

Mikuláš Ferjenčík, zastupitel Pirátů, k návrhu říká: “Přijde nám naprosto absurdní, že každé zasedání hlasujeme o desetitisícových částkách, ale zásadní rozhodnutí o miliardách potom činí na uzavřeném jednání rada.”

Jakub Michálek, předseda zastupitelského klubu Pirátů doplňuje: “Tímto návrhem chceme zlepšit vnitřní kontrolní systém města a ztížit pokusy o nelegitimní vyvádění majetku Prahy. Jde o jasné potvrzení toho, že poměry v Praze již nejsou takové jako za Rady primátora Pavla Béma.”

Piráti proto připravili návrh, který by měl vyhradit novou pravomoc Zastupitelstvu hlavního města Prahy, a to rozhodovat o všech zakázkách ve výši nad 50 milionů Kč, týkajících se pronájmu již existujících budov.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články