Hokej a veslování jsou nejštědřeji dotovanými sporty v Praze

10. 06. 2015
Hokej a veslování jsou nejštědřeji dotovanými sporty v Praze

Praha každý rok vypisuje grantové programy na podporu sportu. Na rok 2015 bylo vyhlášeno celkem 9 grantových programů ve 4 oblastech, přičemž granty mají být uděleny v celkovém objemu 358 milionů Kč. Velká část z těchto peněz, témět 150 milionů korun, je poskytovaná jednotlivým sportovním svazům a střešním organizacím na podporu mládežnického sportu. Z analýzy, kterou udělal zastupitel za Piráty Adam Zábranský (který je členem výboru pro sport a volný čas), vyplývá, že nejštědřeji dotovanými sporty na jednoho mladého sportovce jsou hokej, veslování a cyklisté.

Celkový objem grantů na jednotlivé sporty

Co se týče celkové výše grantů na jednotlivé sporty, jasně vedou fotbal (50 milionů Kč) a hokej (20 milionů Kč), které sebraly téměř půlku z celkové výše grantů v této oblasti (viz graf výše). Tak silná dominance je na první pohled zvláštní. V popisu grantu je nastíněna metodika stanovení výše podpory pro tento program:

Přepočet na základě celkové alokace a celkového počtu žadatelů pro daný rok. Při určení výše podpory pro každého žadatele bude přihlédnuto k počtu členů z řad dětí a mládeže, úrovni soutěží, k finanční náročnosti daného sportu či propracovanosti a systémovosti sportovní výchovy mládeže (např. akademie či tréninková centra).

Jediné zcela objektivní kritérium v uvedené metodice je počet členů z řad dětí a mládeže v jednotlivých sportovních svazech. Protože Magistrátu musejí organizace žádající o granty poskytovat informace o členské základně, nebylo tak složité dát do jedné tabulky informace potřebné k vytvoření následujícího grafu:

Výše grantu na jednoho sportovce do 27 let

Z něho vyplývá, že na jednoho mladého hokejistu Praha v roce 2015 přispěje 13 219 Kč, na veslaře 8 850 Kč, na cyklistu 8 108 Kč, na kanoistu 7 328 Kč, na fotbalistu 5 057 Kč a na boxera 5 000 Kč. Na 13 sportů přitom nepřispěla vůbec, dotace na více než polovinu sportů se pak pohybuje pod částkou 2 000 Kč na mladého sportovce. Těžko z pozice nečlena grantové komise zhodnotit, nakolik je zvážení dalších kritérií uvedených v metodice (úroveň soutěží, finanční náročnost a systémovost sportovní výchovy mládeže) schopno obhájit tak výrazné rozdíly. Ale čísla jsou to rozhodně zajímavá.

Dokumenty

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články