Leden Jaromíra Beránka: Příprava inovačního hubu, kongres pro podporu prg.ai a Smart Prague 2030

17. 02. 2020
Leden Jaromíra Beránka: Příprava inovačního hubu, kongres pro podporu prg.ai a Smart Prague 2030

Jednání zastupitelstva je svátkem a oslavou demokracie. Nicméně díky svým četným přestávkám a nekonečným rozpravám mi již tradičně poskytuje čas k tomu zamyslet se a bilancovat uplynulý měsíc. Nejinak tomu mělo být i nyní, ale stalo se, s čím nikdo předem nepočítal, ba co si nikdo nedokázal představit ani v těch nejdivočejších snech: zastupitelstvo vyčerpalo svůj program jen pár minut po 17. hodině a ve víru dalších povinností už nezbyl prostor pro to spočinout prsty na klávesnici a roztančit je v rytmu nedávno minulých chvil. Ano, teď to odnášíte vy, protože takové fantazie bych jindy než v pátek večer vskutku nezplodil! Zde je tedy můj report za leden:

  • Během ledna jsme se s Matejem Šandorem z Operátora ICT scházeli s jednotlivými gesčními radními a řediteli odborů MHMP k diskusím nad jejich prioritními projekty spadajícími pod Koncepci Smart Prague 2030. Během jara nás čeká ještě spousta práce s dokončením Akčního plánu pro následujících pár let. Ten nám pomůže projekty lépe plánovat a řídit.
  • S kolegy z Operátora ICT také intenzivně pokračujeme v přípravách inovačního hubu pro město s pracovním názvem SPACE (Smart Prague Center). Aktuálně hledáme prostory pro umístění hubu (podmínkou je dobrá dopravní dostupnost), uvítáme tedy případné tipy!
  • Společně s radním Vítkem Šimralem jsme se vypravili do Londýna na úvodní seminář vzdělávacího programu Digitální transformace měst, který zaštiťuje nadace Bloomberg Philantropies. Pod vedením profesorů z Harvard Business School (ano, té stejné fakulty slovutné americké univerzity, kterou údajně kdysi pár týdnů navštěvoval Petr Stuchlík, který chtěl nakopnout Prahu!) a Harvard Kennedy School of Government jsme společně s kolegy z dalších dvaceti evropských hlavních měst rozebírali stav digitalizace v našich metropolích a načerpali cenné informace o fungujících nástrojích a metodách práce. Už v březnu nás čeká další výukový blok a věřím, že zejména díky propojení s dalšími městy pro nás účast v programu velmi dobrou investicí času a energie.
  • S vydatnou pomocí kolegyně Adély Cinkaničové jsem zanesl své vybrané projekty (přesněji projekty v oblasti inovací a Smart City, které připravujeme společně s primátorem) do námi nově zaváděného nástroje pro projektové řízení a reporting s názvem OpenProject. Malá ochutnávka je k dispozici zde, ale na finalizaci ještě pilně pracujeme: http://op.oictesting.cz/informatika/informatika-1
  • Za velké pozornosti médií jsme v Praze podepsali partnerskou smlouvu s Tchajpejí. Věřím, že i díky několika společným setkáním, kde jsme společně diskutovali problémy a výzvy našich měst, budou na Prahu rádi vzpomínat a naše spolupráce se do bude dále úspěšně rozvíjet!
  • Stejně jako v předchozích měsících intenzivně rozvíjíme iniciativu prg.ai, která pomáhá Praze v cíli stát se evropským superhubem umělé inteligence. Aktuálně mj. pracujeme na přípravách významného mezinárodního kongresu, který se bude v polovině dubna v prostorách Národního muzea věnovat otázkám řízení a regulace AI. Více na www.icgai.org.
  • A abych nezapomněl ani na své další srdeční záležitosti, musím zmínit pokračující práce na generelu dobíjecích stanic pro elektromobily a také projekt Biotech Prague, který již dostává konkrétnější obrysy „klastru pro podporu výzkumu a inovativního podnikání v oblasti biotechnologií“.

A co zajímavého podnikáme teď v únoru? Projektů je celá řada a na mnoha frontách, ale čeká nás zejména přivítání účastníků Pražského inovačního maratonu (#nakopniprahu) na úvodní nalejvárně v CAMPu, výběr nových startupů do vesmírného inkubátoru ESA BIC a také studijní a obchodní cesta do Tel Avivu. Už teď se tedy můžete těšit na příští report!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články