Piráti požadují po ministryni Dostálové data o stavebním řízení, aby zrychlilo povolování staveb

22. 07. 2020
Piráti požadují po ministryni Dostálové data o stavebním řízení, aby zrychlilo povolování staveb

Praha, 20. 7. 2020 – V pátek 17. července proběhla na Ministerstvu pro místní rozvoj schůzka ministryně Dostálové s poslanci Ivanem Bartošem a Jakubem Michálkem (Piráti), kde řešili nový stavební zákon a narazili na chybějící sdílení dat ve stavebním řízení. Piráti navrhli Ministerstvu pro místní rozvoj vydat směrnici, která by upravila shromažďování a sdílení dat o stavebním řízení tak, aby příslušnými datovými sadami disponoval Magistrát hlavního města Prahy i Ministerstvo pro místní rozvoj. Na základě toho by bylo možné zjistit příčiny zdržení a řešit je kontrolami či změnou legislativy.

V podmínkách hlavního města Prahy nyní Piráti navrhují upravit Statut hl. m. Prahy tak, aby obsahoval například podmínky pro poskytování dat o územním a stavebním řízení úřady městských částí. To se týká předávání anonymizovaných dat z informačních systémů městských částí do Datové platformy hlavního města Prahy – Golemia.

„Developeři, kteří staví byty ocenili, že chceme průkazná data o práci stavebních úřadů. Kroky, které činí naši zastupitelé a radní na úrovni Hlavního města Prahy by se v budoucnu měly stát standardem na celostátní úrovni. Státní správa by měla vycházet z kvalitních dat jak při dlouhodobém plánování, tak při kontrole kvality svých služeb, které poskytuje jednotlivým občanům i komerčním subjektům. Vhodně formulovaná směrnice umožní Ministerstvu pro místní rozvoj využít data získaná hlavním městem pro své potřeby,“ vysvětluje Jakub Michálek.

Součástí předávaných dat mají být údaje o zahájení stavebního a územního řízení, například typ řízení, místo řízení, stanoviska, lhůty nebo údaje o kolaudačních souhlasech a zkušebním provozu. Mimo jiné mají sdílená data obsahovat také informace o podlažních plochách nebo počtu bytů. Tyto parametry pro měření dat ve stavebním řízení mají být v rámci úřadů předávány ve strojově čitelném formátu a hlavní město Praha by mělo zajistit jejich pravidelné zpracování a vizualizaci.

„Aktuálně nedisponujeme spolehlivými a dostatečně detailními statistickými údaji o stavebních řízeních. Bez těch se neobejdeme, pokud chceme zefektivnit proces stavebního řízení jako takový. Navrhovaná změna Statutu zajistí, že město bude moci zahájit sběr těchto dat a udělat první krok k tomuto cíli,“ dodává Tomáš Murňák (Piráti), zastupitel hlavního města Prahy.

Cílem tohoto kroku je podpora rozhodování samosprávy na základě dat, získání přehledu o plánovaných a běžících projektech zahrnujících prostory k bydlení a umožnění kontroly kvality služby poskytované stavebními úřady stavebníkům. Získaná data budou využita k identifikování slabých míst celého procesu stavebního řízení a k navržení opatření, která neomezí práva osob dotčených stavbou, ale přitom zkrátí dobu od zahájení projektu do okamžiku kolaudace stavby a uvedení nových bytů na trh s bydlením.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články