Krizový štáb hl. m. řeší dostupnost lékařů v souvislosti s nedostatkem ochranných prostředků"

Krizový štáb hl. m. řeší dostupnost lékařů v souvislosti s nedostatkem ochranných prostředků

Krizový štáb hl. m. Prahy děkuje občanům za zapojení do boje s koronavirem COVID-19. Poděkování patří i všem zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy, strojvůdcům a řidičům Dopravního podniku hl. m. Prahy, složkám integrovaného záchranného systému, zdravotnickým a sociálním zařízením za pomoc při boji s novým koronavirem.

Na dnešním jednání se pražský krizový štáb zabýval připravovanými stacionárními odběrovými místy. Jejich zprovoznění závisí na zajištění ochranných prostředků a mimo jiné i na metodice fungování těchto míst, což město očekává od státu.

  • Nedostatek ochranných prostředků v Praze trvá, město od státu dostalo zlomek potřebného počtu, snaží se je zajišťovat samo.

  • Pokud jde o organizaci nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, v pondělí má být zahájen provoz první dětské skupiny.

  • Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na vládu, aby vyhrazená prodejní doba pro seniory byla rozšířena i na osoby s oslabenou imunitou.

  • Z jednání vyplynul také požadavek, aby primátorovi hl. m. Prahy byla umožněna účast na jednání Ústředního krizového štábu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články