Piráti navštívili vrchní státní zastupitelství kvůli kauze Březina

02. 09. 2015
Piráti navštívili vrchní státní zastupitelství kvůli kauze Březina

V reakci na zveřejnění výzvy Karlu Březinovi k odstoupení obdržel zastupitelský klub Pirátů materiály od anonymního občana. Nasvědčují tomu, že v rozhovoru soudce Havlína o úplatcích, které mu měl údajně Březina nabídnout a které měl Havlín požadovat, se nejednalo pouze o spekulace. Piráti se seznámili s materiály, které jim předal anonymně whistleblower, doplnili je o další dokumenty a dnes je předali vrchnímu státnímu zastupitelství, celkem jsme předali 38 stran materiálů.

Na návrh Pirátů se obviněním zabýval dnes i kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy. Jednomyslně k němu přijal usnesení, že doporučuje zastupitelstvu, aby vyžádalo dokumenty týkající se obvinění Karla Březiny. Kontrolní výbor dále požádal výbor pro územní rozvoj a odbor kontrolních činností Magistrátu, aby prověřili podezřelé změny územního plánu. Podle zveřejněných odposlechů žádal Havlín o pomoc s prosazením změn územního plánu, na kterých měli zájem podnikatelé Jan Harangozzo a František Janů.

Karel Březina se na jednání kontrolního výboru nedostavil, ačkoliv byl pozván. Proto ho kontrolní výbor usnesením opakovaně vyzval, aby se na jednání kontrolního výboru dostavil a odpověděl na položené dotazy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články