České Budějovice poskytly Pirátům smlouvu na SMS jízdenky.

22. 06. 2015
České Budějovice poskytly Pirátům smlouvu na SMS jízdenky.

Pomocí žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsme získali již téměř poslední smlouvu na SMS jízdenky, a to tentokrát z Českých Budějovic. Proč téměř poslední? Protože před časem nám odmítl část smlouvy vydat Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce, s odůvodněním, že se jedná o ochranu obchodního tajemství.

Během dubna jsme připravili rozsáhlý přehled na téma SMS jízdenek v českých krajských městech. Porovnávali jsme smluvní podmínky všude, kde to šlo, abychom zjistili, kde jsou pro města méně a kde více výhodné.

Zajímavým závěrem z celého procesu studia textů jednotlivých smluv je fakt, že čím je smlouva pro město nevýhodnější, tím více si ji dopravní podnik střeží. V případě Liberce nám smlouva po několika kolečkách žádostí, odvolání a stížností nakonec částečně poskytnuta byla. Jenže pouhá její část. Dopravní podnik i nadále tvrdí, že kontrakt obsahuje informace týkající se obchodního tajemství a že jej poskytne jen při “slibu odškodnění”, nebo nějaké specifické podmínce. Jak je tomu ale v případě Českých Budějovic?

Dopravní podnik České Budějovice jsme prostřednictvím infožádosti kontaktovali již 25. 3. 2015. Byli jsme vyzvání, abychom svojí žádost upřesnili, což jsme učinili. Přes to přeze všechno však v Českých Budějovicích i nadále tvrdili, že je naše žádost vágní, nesrozumitelná a nejasná. Dne 4. května poté dopravní podnik zaslal svojí odpověď, kde nakonec naší žádost o danou smlouvu částečně odmítl. A to paradoxně i přesto, že nás požádal o úhradu spojenou s poskytnutím informací. Samozřejmě že jsme se nevzdali a bojovali dál. Dne 11. 6., v nejzazší možný den pro poskytnutí odpovědi, nakonec Dopravní podnik uznal, že nám smlouvy musí vydat a poskytl je.

Co se ukázalo? Dopravní podnik Českých Budějovic se zavázal k exkluzivitě zpracování služby. Nikdo jiný, než dodavatelská firma, tak dopravnímu podniku SMS jízdenky zajistit nemůže. Marže z SMS jízdenek mají paradoxně sestupnou tendenci; v roce 2011 platil Dopravní podnik společnosti Erika a.s. ještě 23,4 % z ceny jízdenky. Tento podíl však neustále klesá. Od 1. 1. 2014 je to již 18 %, což je krok příznivým směrem. Do budocna proto doufáme, že další službou, kterou zavede budějovický dopravní podnik, bude také poskytování informací v podstatně kratších termínech a bez zbytečných překážek.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články