Březen Víta Šimrala: Návštěvy a kontroly pražských škol, technické vzdělávání ale i inovace kosmických technologií

11. 04. 2019
Březen Víta Šimrala: Návštěvy a kontroly pražských škol, technické vzdělávání ale i inovace kosmických technologií

Milí Pražané,

můj březen byl poměrně náročný. V oblasti školství jsem pracoval především na tom, aby zaměstnanci pražských škol, tj. jak pedagogové tak i ti, kteří jsou nezbytní pro technické zajištění školy, měli vyšší platy a neutíkali nám hromadně do soukromé sféry. Prostředky hledáme nejen v rozpočtu hlavního města, ale také komunikuji s MŠMT, aby naplnilo to, co slibuje vládní program – více peněz pro pracovníky ve školství.

Navštěvoval jsem pražské školy, primárně ty střední, kde letos ředitelům končí funkční období. Považuji za zásadní, abychom měli přehled o stavu zřizovaných škol nejen z papíru, ale i z osobní zkušenosti. Jen tak budeme moci dělat informovaná rozhodnutí o případných konkursech na místa ředitelů, ale i o potřebných investicích.

V rámci mých návštev na školách jsem se potkal nejen se studenty, pedagogy a řediteli, ale také s hamburským senátorem a zemským ministrem pro školství Tiesem Rabem. Ten se byl při návštěvě Prahy podívat na Sřední odborné učiliště na Jarově. Stejně jako já, tak i senátor Rabe vidí důležitost odborného školství, které je u nás sice zatím na vysoké úrovní, ale zároveň je velmi podfinancované a hrozí, že jeho kvalita bude rapidně klesat.

Pracujeme na dlouhodobé Koncepci rozvoje sportu v Praze, abychom identifikovali nejvhodnější místa pro výstavbu nových sportovišť v Praze. Podle mého půlročního plánu jsme ve Výboru pro územní rozvoj odsouhlasili potřebnou změnu územního plánu pro výstavbu Gymnastické haly Věry Čáslavské v areálu sportoviště Ministerstva vnitra ve Stromovce.

V podpoře rozvoji inovací v Praze začínáme pracovat na rozvoji našich kosmických aktivit, abychom podpořili schopnost České republiky podílet se na mezinárodních vesmírných projektech. Vedle toho jsme se posunuli také v projeku PRG.AI. Vyčlenili jsme potřebné kanceláře pro výzkumné týmy v Radničních domech na Staroměstském náměstí a začali partnerství středních odborných škol a vysokých škol na kurikulu nových předmětů a oborů, jež se budou specializovat na umělou inteligenci.

Společně s předsedou Výboru pro IT a Smart City jsme navštívili sérii konferencí a networkingových události v Silicon Valley. Přivezli jsme nejen nové informace potřebné pro rozvoj hubu umělé inteligence a autonomní dopravy v Praze, ale i nabídku jedné americké firmy na relokaci do Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články