Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na Pražany: Používejte ochranné prostředky v MHD i v obchodech

Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na Pražany: Používejte ochranné prostředky v MHD i v obchodech

Používání ochranných prostředků dýchacích cest v pražské MHD a systém mobilních odběrových pracovišť v Praze byla hlavní témata dnešního jednání Krizového štábu hl. m. Prahy.

Nařízení primátora hl. m. Prahy o zákazu pohybu cestující v MHD na území hlavního města bez ochranných prostředků dýchacích cest, které je platné od 17. března od 00:00 hodin, krizový štáb jednoznačně podpořil. Respirátory, roušky, ale i po domácku vyrobené ústenky nebo alespoň šála či šátek – jsou pro ochranu všech, kteří se pohybují v dopravních prostředcích, nezbytností. Chraňte sebe i své okolí, apeluje na Pražany Krizový štáb hl. m. Prahy. Jeho doporučení se týká i potravinářských a dalších obchodů, kam by obchodníci neměli vpouštět zákazníky bez ochrany dýchacích cest.

Krizový štáb projednal zřízení mobilních odběrových pracovišť v Ústřední vojenské nemocnici, Nemocnici Na Bulovce, Fakultní nemocnici v Motole, Thomayerově nemocnici, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a v Nemocnici Na Františku. Logistickou a servisní podporu čtyř z nich zajistí Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, nemocnice poskytnou vhodný prostor v rámci svých areálů a Hygienická stanice hl. m. Prahy zajistí pomocný personál.

Krizový štáb hlavního města vyzývá městské části, aby upozornily centra sociálních služeb, domovy pro seniory a obdobná zařízení na svém území, aby požadavky klientů sumarizovali a jednotně předávali na linku pomoci 800 160 166, která byla zřízena městem.

Městské části Praha 1 – 22 žádá, aby ve svém správním obvodu zřídily minimálně 1 – 2 dětské skupiny.

Pokud jde o situaci s osobními ochrannými prostředky, informoval štáb, že se hlavní město Praha snaží nedostatek řešit a zajistit tyto prostředky pro všechny skupiny obyvatel.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články