Praha žádá, aby v pražských nemocnicích, které zřizuje Ministerstvo zdravotnictví, byla vyčleněna lůžka pro seniory

Praha žádá, aby v pražských nemocnicích, které zřizuje Ministerstvo zdravotnictví, byla vyčleněna lůžka pro seniory

Po seznámení s aktuální situací v pobytových zařízeních pro seniory, kterou vedení města považuje za velmi vážnou, apeluje krizový štáb na ministerstvo zdravotnictví. Praha nemá žádnou vlastní nemocnici, kde by zřídila ministerstvem nařízená lůžka pro nakažené z domovů pro seniory. Apeluje proto na Ministerstvo zdravotnictví, aby v pražských nemocnicích, jichž je ministerstvo zřizovatelem, lůžka pro seniory vyčlenilo.

Pro zajištění karantény osob bez domova a osob vykázaných z trvalého bydliště doporučil Krizový štáb hl. m. Prahy jako dočasný objekt učiliště Písnice.

Pokud jde o ochranné prostředky, Praha řeší jejich nedostatek i spoluprací s ČVUT, Technickou univerzitou v Liberci a s Akademií věd, jejich pracoviště testují filtry, které by bylo možné vkládat do bavlněných roušek.

Krizový štáb dále doporučil, aby ve všech vchodech do magistrátních budov byly instalovány termokamery, první z nich je již u vchodu do Nové radnice.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články